SKARP werkt met Autoriteit woningcorporaties aan nieuwe definities dVi en dPi

SKARP Woningcorporaties BV gaat in opdracht van ILT/Autoriteit woningcorporaties werken aan de definiëring van de gegevensopvraag voor dVi en dPi 2016. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) vraagt via CorpoData jaarlijks informatie op bij de woningcorporaties. In het voorjaar verantwoordingsinformatie over het afgelopen boekjaar (dVi), in het najaar … Read More

Gegevensdefinities dPi.. Wat heb ik er aan?

Onlangs hebben CFV en WSW nieuwe gegevensdefinities gepubliceerd voor de dPi (zie onder andere www.corpodata.nl, gegevensdefinities). Op het eerste gezicht lijkt het alleen maar een enorme stapel papier (zelfs op het beeldscherm). Bovendien vergt het oefening om de structuur te doorgronden. De vraag is dus: waarom … Read More