Scherpe definities

SKARP maakt (management)informatievoorziening binnen de sector makkelijker, goedkoper en beter.

Natuurlijk geldt dat voor de interne stuurinformatie. Maar denk ook aan de verantwoordingsinformatie, zoals de jaarrekening, de dPi en dVi, informatie voor de gemeente, bank, accountant, Aedes.

Het samenstellen van stuur- en verantwoordingsinformatie is vaak veel werk. Het verzamelen van de benodigde gegevens uit meestal meerdere administraties is een uitdaging,. Daarnaast is ook vaak niet duidelijk wat er precies gevraagd wordt.

SKARP lost dit op.

Scherpe prijs

De wijze waarop managementinformatie wordt samengesteld uit de onderliggende gegevens kan binnen SKARP eenvoudig worden vastgelegd en beheerd.

SKARP zorgt voor de automatische samenstelling van uw (interne) management dashboards en voor de aanlevering van informatie aan toezichthoudende (externe) partijen.

Wij vertalen uw gegevens uit verschillende administraties naar transparante stuur- en verantwoordingsinformatie. Met behoud van historie! En als u dat wilt verrijken wij uw gegevens met OpenData zoals de BAG.

Tegen een uiterst scherpe prijs..