Start van het Sector Intelligence Platform op CorporatieGids kennisdagen!

Op 24 maart is het Sector Intelligence Platform ‘officieel’ van start gegaan. Op een druk bezochte sessie tijdens de  CorporatieGids Live Kennisdagen 2015  is uitleg gegeven over dit initiatief.

Wat is het?

Het Sector Intelligence platform is een open kennisplatform in de cloud. In deze omgeving leveren deskundigen vanuit de sector zelf een bijdrage aan definities volgens het principe van CORA en VERA. Dat kan door concept-definities aan te leveren, maar ook door bestaande definities te verbeteren.SKARP stelt hiervoor haar portaal open. Bij consensus over een definitie kan deze aan de VERA standaard worden toegevoegd. Iedereen kan een bijdrage leveren en iedereen kan de resultaten gebruiken. Kennis moet je immers delen. Het platform is dus open en gratis.

Definities die echt werken

Binnen het SKARP portaal worden  deze ‘scherpe’ definities zodanig opgeslagen dat ze aansluiten bij het VERA gegevensmodel. Ze sluiten daarmee aan bij de basisgegevens in uw administratie en hiermee is de basis gelegd voor het automatisch aanleveren van informatie, zowel intern als extern. Binnen het SKARP portaal zijn alle VERA definities al aanwezig, en ook de definities van de verplichte aanlevering dPi.

Appels en peren
Vergelijk geen appels met peren!

Vergelijk geen appels met peren!

Tijdens de sessie was er veel instemming over de stelling dat de sector behoefte heeft aan standaarden op het gebied van sturing en verantwoording. Zonder standaarden blijft het appels met peren vergelijken. CORA en VERA werken hard aan deze standaardisatie. Maar het moet sneller. Een betere informatievoorziening kan de sector heel veel geld besparen en de verantwoordingsdruk verminderen. SKARP brengt versnelling door haar kennis, idealisme en haar cloudplatform in te brengen. Vanuit de overtuiging dat de sector zelf de handschoen moet oppakken en niet moet wachten tot definities worden opgelegd.

SKARP kijkt terug op een geslaagde middag en bedankt de vele aanwezigen voor hun interesse. Na afloop werden appels en peren uitgedeeld en de eerste deelnemers genoteerd. Wilt u ook meehelpen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op of schrijf u in via onze website www.skarp.nl.