Wooncompagnie in Hoorn eerste klant voor SKARP

Wooncompagnie in Hoorn heeft als eerste klant gekozen voor SKARP. Daar zijn we heel erg trots op!

76bc8648-03d2-43c2-9a6d-f0d2e59d125d

Wooncompagnie gelooft erg in standaardisatie van stuur- en verantwoordingsinformatie. Dit heeft hen doen besluiten om – nog voor de daadwerkelijke lancering van het platform – SKARP in te gaan zetten en samen deze reis te gaan maken.

Wooncompagnie is een uiterst ambitieuze corporatie met 14.000 eenheden in de kop van Noord-Holland. Onlangs is het primaire systeem Omega vervangen door Dynamics Empire van Cegeka. Wooncompagnie vaart een eigen koers als het gaat om stuur- en verantwoordingsinformatie. Michael van Iersel (Hoofd Informatisering en Automatisering van Wooncompagnie) zegt hierover:

“Het komen tot eenduidige definities, het kunnen benchmarken met andere corporaties en het vereenvoudigen van onze verantwoordingsverplichtingen is voor Wooncompagnie zeer belangrijk. Daarom kiezen we nadrukkelijk voor de open standaarden van CORA en VERA. We zijn heel enthousiast over de wijze waarop SKARP hiermee omgaat.”

Voor de presentatie van rapportages werd gekozen voor CXAir. Maar een goed presentatietool alleen is niet voldoende. Deze tools bieden namelijk mooie grafieken en rapporten, maar geen garantie voor betrouwbare en transparante cijfers. Wooncompagnie heeft behoefte aan een platform dat er voor zorgt dat cijfers transparant, eenduidig, beheersbaar en volgens open standaarden worden aangeleverd. Bovendien moeten meerdere bronnen ontsloten kunnen worden. Daarom heeft Wooncompagnie gekozen voor het SKARP-platform.

Momenteel draait een proof-of-concept waarin op basis van definities in het SKARP-platform de juiste gegevens worden onttrokken uit Dynamics Empire. Deze gegevens worden volgens de standaarden van CORA en VERA omgezet in geaggregeerde gegevens. Die gegevens kunnen vervolgens eenvoudig worden gepresenteerd met CXair.

Op basis van het platform kunnen straks de gegevens ook worden aangeleverd aan de overheid en andere toezichthouders in SBR formaat.