Gerard Erents in Raad van Advies van SKARP

gerard-erentsGerard Erents is toegetreden als adviseur van SKARP.

SKARP verbindt én verzorgt vraag en aanbod van stuur- en verantwoordingsinformatie in de sector. Hiervoor is het niet alleen nodig om systemen te verbinden, maar vooral ook om partijen in de markt samen te brengen. Bij een dergelijk sectorbreed initiatief is bestuurlijke ervaring en kennis onmisbaar. Wij zijn dan ook blij dat wij iemand gevonden hebben die achter ons initiatief staat en ons gaat helpen met zowel zijn uitgebreide inhoudelijke kennis als met zijn enorme bestuurlijke ervaring. Gerard Erents vormt voor SKARP een één-koppige ‘Raad van Advies’. Dit doet hij vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid met de sector en vanuit onze gezamenlijke visie dat de informatievoorziening binnen de sector beter kan en moet worden georganiseerd.


Gerard behoeft binnen de sector nauwelijks introductie. Hij stelde als interim-bestuurder onder andere orde op zaken bij de in problemen geraakte corporaties Rochdale en Vestia. Hij werkt sinds 1984 in de corporatiesector in diverse functies. Hij was onder andere directielid bij de Nationale Woningraad (later Aedes) en daar directeur-bestuurder van het NCCW en directeur bestuurder bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Samen met drie partners levert Gerard interim-bestuurders voor de corporatiesector onder de naam ORKA-Advies.