Wooninc. nieuwe klant voor SKARP

Wooninc. Is een middelgrote woningcorporatie in Eindhoven met zo’n 10.000 verhuureenheden. Wooninc. biedt huishoudens in de sociale huursector een eerlijke kans op de woonmarkt, maar is er ook voor starters die hun eerste huis willen kopen en huishoudens die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Jongeren en met name ouderen hebben een streepje voor bij Wooninc., het overgrote deel van het bezit is namelijk voor hen bestemd. Met het extra label Wooninc.Plus onderscheidt Wooninc. zich en biedt ouderen meer dan andere woningcorporaties kunnen. Namelijk hulp bij langer zelfstandig wonen in de vorm van veiligheid, welzijn en sociale zekerheid.

wooninc
Waarom SKARP?
Met SKARP is een proof of concept gestart voor het ontwikkelen van een aantal prestatie-indicatoren. Hiervoor wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van marktstandaarden, zoals CORA/VERA en de definities van ILT (Centraal Fonds) en WSW. De gegevens worden gecombineerd vanuit diverse bronnen.

Standaardisatie en de grote kennis van de sector zijn de belangrijkste redenen voor Wooninc. om voor het SKARP-concept te kiezen.