Posted by Frits van Dijk on

Vandaag een week geleden, op donderdag 26 september, is op het corporatieplein een nieuwe versie van VERA gepresenteerd. Bij die gelegenheid heb ik een presentatie gegeven over stuurinformatie met CORA en VERA. Hoe kunnen corporaties hier profijt van hebben?
In deze blog geef ik een resumé van deze presentatie. Het leukste deel kan ik hierin helaas niet kwijt: de live demonstratie. Op het corporatieplein kon ik live laten zien hoe je met de VERA-ster-adapter in een paar klikken een compleet rapport bouwt – en dat met behulp van een bijna gratis app.
Welk probleem lost VERA op?
Het vinden van de juiste gegevens voor stuurinformatie, is doorgaans a hell of a job.
VERA lost dat probleem op. In CORA is voor een aantal prestatie-indicatoren een bedrijfskundige definitie beschreven. Die beschrijving stopt op het niveau van de CORA-gegevensdefinities. CORA laat in het midden hoe je die definities vult met werkelijke gegevens en op welke manier die kunnen worden aangeleverd. Precies op dat punt neemt VERA het stokje over.
VERA vertelt precies welke gegevens nodig zijn voor een bepaalde indicator en volgens welke mechanismen deze gegevens kunnen worden aangeleverd. Wanneer een leverancier zich houdt aan deze specificaties, wordt het maken van stuurinformatie een fluitje van een cent.
Hoe werkt het?
VERA borduurt voort op de methode voor stuurinformatie van CORA.
In het onderstaande schema staat de methode, inclusief de aansluiting van VERA.cora en veraWel of geen datawarehouse?
In VERA worden twee manieren beschreven om gegevens aan te leveren voor stuurinformatie.

De VERA basis adapter is vooral bedoeld voor corporaties met een datawarehouse. De basisadapter is zo ingericht dat gegevens snel en makkelijk in een datawarehouse omgeving kunnen worden ingelezen. Wat er daarna met deze gegevens gebeurt, is aan de corporatie. VERA doet daar geen uitspraken over. Het voordeel van deze adapter is dat er op een snelle en eenduidige manier gegevens aan een datawarehouse kunnen worden aangeleverd.

De VERA ster adapter gaat nog een stap verder. De ster adapter biedt de gegevens aan in een kant en klaar rapportagemodel. Met simpele middelen (excel, apps) kan snel een geavanceerde rapportage worden samengesteld.

Een voorbeeld
Binnen CORA en VERA is de indicator Verhuringen Europese norm uitgewerkt. (de namen in CORA en VERA zijn langer dan in deze blog)

Deze indicator bestaat uit twee kengetallen: Nieuwe verhuringen van sociale huurwoningen aan de doelgroep (A) en Nieuwe sociale verhuringen (B). De formule om de indicator uit deze twee kengetallen te berekenen is simpel: A/B*100.

Ieder van die kengetallen wordt gedefinieerd door bedrijfsregels en rekenregels. We pakken het voorbeeld van kengetal A.
De rekenregel vertelt wat er geteld moet worden. In dit geval is dat: het aantal nieuwe verhuringen.
De bedrijfsregels perken het aantal nieuwe verhuringen in. Niet alle nieuwe verhuringen worden geteld, maar alleen die verhuringen die voldoen aan
1. de netto huurprijs moet lager of gelijk zijn aan de EU-norm
2. Het belastbaar gezinsinkomen moet lager zijn dan de EU-norm
3. De ingangsdatum van het contract valt in de meetperiode
4. Het betreft een eenheid van het type wooneenheid verhuur

De basis adapter
In VERA 1.0 waren al veel technische gegevensdefinities uitgewerkt In VERA 2.0 zijn hier de definities aan toegevoegd die nodig (of handig) zijn voor stuurinformatie. Zo is er nu in VERA een kenmerk opgenomen waarin de netto huur op het moment van verhuring vast ligt. Dat kenmerk is nodig, want voor de berekening van de indicator is niet de huidige netto huur nodig, maar de huur op het moment van verhuring. En ook de normhuur die op het moment van verhuring gold, is opgenomen als kenmerk in VERA.

De ster adapter
De ster adapter bevat dezelfde gegevens, maar dan in een kant en klaar rapportageformaat. Op het corporatieplein kon ik met deze indicator in enkele klikken via een simpele app een dashboard als hieronder presenteren.

cora en vera 2

De voordelen
De methode voor stuurinformatie in CORA en VERA biedt corporaties concrete en tastbare voordelen:

– eenduidigheid van definitie
– gemak van rapportage
– snelheid van data verzamelen

Die vruchten hiervan kunnen corporaties plukken als ze bereid zijn om zich te conformeren aan de definities van CORA en als leveranciers van data zich willen conformeren aan de specificaties van VERA. En natuurlijk moet er binnen CORA en VERA nog het een en ander worden uitgewerkt.

Door:
Frits van Dijk –werkzaam bij SKARP (www.skarp.nl)