Veel managementinformatieprojecten leveren niet het gewenste resultaat.

In de komende serie blogs geef ik een aantal tips om meer succes te behalen in uw project.
tip 1. benoem niet alleen de indicatoren, maar ook het sturingsproces
tip 2. usability design is een vak!
tip 3. breng de informatie op orde
tip 4. denk na over aansluiting
tip 5. het rapportagetool is het eindpunt, niet het startpuntDeze week

tip 1. Benoem niet alleen de indicatoren, maar ook het sturingsproces

handen en pen
Veel managementinformatieprojecten eindigen in een deceptie. Er wordt niet gebouwd wat u als manager verwacht en u zit met een rapport of dashboard waar u eigenlijk niet mee uit de voeten kunt. Hoe komt dat toch?

U heeft veel tijd geïnvesteerd om met de rapportenbouwer te praten over uw informatiebehoefte. Wellicht heeft u uw indicatoren helder benoemd en misschien zijn ze zelfs strak gedefinieerd. Het zou toch helder moeten zijn waarop u wilt sturen. Hoe kan het dan toch dat het geleverde product niet voldoet aan uw verwachtingen?

Vaak komt dat doordat de rapportbouwer niet goed begrijpt in welke context u de informatie nodig heeft. Kortom: hij of zij weet of begrijpt niet hoe uw sturingsproces er uit ziet.

De context van de indicatoren is belangrijk
Maak de ontwerper deelgenoot van uw proces.

Wanneer u als manager bijvoorbeeld wilt sturen op onderhoudskosten, wat doet u dan wanneer deze kosten afwijken van de norm? Gaat u dan de vergelijking maken tussen eigen dienst of derden? Gaat u verschillende aannemers met elkaar vergelijken? Of bent u op zoek naar de specifieke onderhoudsopdrachten die de afwijking veroorzaken? En misschien wilt u wel een combinatie van al die factoren. Of u wilt direct een vergelijking maken met voorgaande perioden om de trend te kunnen duiden.

Terwijl u dit leest, denkt u misschien: “ja, dat is nogal logisch!” Maar voor degene die uw rapport moet ontwerpen en bouwen is dat vaak helemaal niet zo vanzelfsprekend. Hij of zij moet maar gissen naar de presentatiewijze en de groepering van informatie.

Door uw analyse- en sturingswijze vooraf duidelijk te maken, kan de rapportbouwer de gewenste analysemogelijkheden op een logische wijze rond om uw hoofdindicator presenteren. Het rapport volgt dan dus naadloos uw gedachtengang.

Maak dus duidelijk op welke wijze u stuurt. Hoe vaak gebruikt u de informatie? Op welke momenten wilt u kunnen bijsturen en op welke momenten speelt verantwoording en onderbouwing een rol? Welke informatie is op ieder van die momenten van belang? En welke informatie leidt op ieder van die momenten alleen maar af?

Is dit makkelijk? Nee, dat is het niet.

In de eerste plaats is het al ingewikkeld om een vaak onbewust proces expliciet te maken. Daarnaast zal uw analyse- en sturingsproces vaak grillig verlopen. Toch helpt het als u tijd hierin tijd en energie investeert.

Dat biedt nog steeds geen garantie op geweldige managementinformatie. Want bijna automatisch komen we nu op het terrein van tip 2: usability design is een vak!

Maar daarover meer in de volgende blog.

 

Posted by Frits van Dijk on donderdag, 05 december 2013 op Corposcoop.nl