Duidelijke afspraken
Wij houden van duidelijke afspraken. Daarom streven wij er naar om met iedere organisatie die gebruik maakt van onze dienstverlening heldere overeenkomsten af te sluiten. Maar ook vanuit de Europese privacy wetgeving, ook wel GDPR of AVG genoemd, worden opdrachtgevers en leveranciers ertoe verplicht verwerkersovereenkomsten af te sluiten waarin afspraken worden vastgelegd aangaande de verwerking van persoonsgegevens.

AVG
Waarschijnlijk heeft uw organisatie reeds verwerkersovereenkomsten gesloten met de leveranciers van de primaire systemen. Ook voor de producten en diensten van SKARP is de privacy gevoeligheid evident. In onze dienstverlening is er altijd sprake van de verwerking van persoonsgegevens. Zo leveren we bijvoorbeeld (remote) support en ons Analytics-as-a-Service platform verwerkt persoonsgegevens via SaaS dienstverlening.

Verwerkersovereenkomst en SaaS dienstverlening
Daarom sluiten we graag een verwerkersovereenkomst met uw organisatie af.
Zo’n verwerkersovereenkomst is een juridisch document wat inhoudelijk voor beide partijen goed moet kloppen. Daarom kan het veel tijd kosten om zo’n document op te stellen.

SKARP biedt aan tientallen organisaties haar SaaS diensten aan. Het is ongewenst en eigenlijk onmogelijk om met iedere partij een maatwerk overeenkomst op te stellen.

Wij bieden twee mogelijkheden. U leest hier meer over op  de pagina Verwerkersovereenkomst

Privacy statement
SKARP hecht veel waarde aan het veilig verwerken van gegevens. In ons privacystatement geven wij u een toelichting:
Naar het Privacystatement

Privacy by design
Bij het ontwikkelen van ons platform hebben wij al rekening gehouden met privacy en security. Een aantal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die wij nemen kunt u nalezen op deze pagina.