Naar aanleiding van steeds nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland willen wij u graag informeren over hoe wij daar bij Skarp mee omgaan. Dit bericht wordt bijgewerkt mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die impact hebben op onze dienstverlening aan u.

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen wij uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Hierbij volgen wij in ieder geval de richtlijnen van het RIVM.

De belangrijkste maatregelen bij Skarp op een rijtje:

1. Alle medewerkers van Skarp werken vanaf 16 maart vanuit huis. Samenwerken doen we via Slack, Teams en Monday.
2. Ook voor wat betreft ambulante functies (accountmanagement en consultancy) volgen we het landelijke beleid en stemmen we individueel met klanten af wat de beste vorm is: Online (Teams, telefonisch, toch langskomen of afspraak verplaatsen)
3. Bijeenkomsten waar meerdere mensen bij aanwezig zijn (congressen, seminars) proberen we te vermijden.

Veel van onze collega’s hebben jonge kinderen. Die vanaf 16 maart ook niet meer naar school gaan. Het kan dus zijn dat u de volgende generatie Skarpertjes op de achtergrond hoort tijdens remote overleg. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Mocht een collega van ons moeilijk bereikbaar zijn, spreek dan niet in, maar mail naar helpdesk@skarp.nl. Wij gaan er alles aan doen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Mocht u verder nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, mail dan daanellens@skarp.nl of richardvanderzee@skarp.nl.