Onze unieke aanpak, waarbij wij niet vanuit het aanbod, maar juist vanuit de vraagkant redeneren, maakt het mogelijk om heel snel, in korte sprints, te werken aan datakwaliteit.

Geen enorme datakwaliteit-projecten die nooit afkomen, maar vanuit de informatiebehoefte, in korte sprints uw datakwaliteit op niveau brengen. Wij visualiseren in ons managementdashboard direct waar het in de vastlegging in de bron aan schort. Daardoor kunt u zelf met uw organisatie aan de gang om dit te verbeteren!

DataQuality-as-a-Service.
Zoals u van ons mag verwachten gaan we nog een stap verder. We werken aan een set datakwaliteit-controles die werken op VERA data. Dat betekent dat, zodra wij gegevens in VERA verwerken, deze controles kunnen uitvoeren. Ook hier geldt weer: werkt het bij 1 corporatie, werkt het bij allemaal!