Via het SKARP-platform is op maandag 11 juli voor het eerst een jaarrekening met een digitaal getekende accountantsverklaring aangeleverd bij de Autoriteit woningcorporaties.

Primeur!

Het is een primeur dat de digitale jaarrekening van een woningcorporatie, voorzien van een digitaal getekende accountantsverklaring, wordt ingestuurd via SBR. Woningcorporatie Wooncompagnie, accountantskantoor PWC en  softwareleverancier SKARP hebben hier gezamenlijk met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hard aan gewerkt.

Wij zijn als relatief kleine softwarespeler erg trots dat wij vooraan staan bij deze moderne ontwikkelingen. Het digitaliseren van het stuur- en verantwoordingsproces binnen de sector woningcorporaties is het speerpunt van SKARP, dit kan in onze overtuiging makkelijker, beter én goedkoper. De inzet van sectorstandaarden als VERA en SBR spelen hierbij wat ons betreft een belangrijke rol.

Wooncompagnie was graag bereid om mee te werken aan de pilot. Wooncompagnie is een groot voorstander van het gebruik van sectorstandaarden en early adapter van het SKARP-concept.

Wat is het?

Deze aanlevering is onderdeel van de pilot SBR voor woningcorporaties. Tijdens deze pilot voeren verschillende corporaties onder andere via het platform van SKARP hun jaarrekening op. Deze wordt daar omgezet in een speciaal digitaal formaat (XBRL) en naar de accountant gestuurd. De accountant controleert de jaarrekening en voegt er haar digitale verklaring en eveneens digitale handtekening aan toe. Samen met de jaarrekening stuurt de corporatie deze drie bestanden naar de digipoort. Hier worden de bestanden gecontroleerd en via CorpoData verwerkt.

SKARP SBRDe komende weken gaan de andere pilotdeelnemers ook een jaarrekening met een digitaal getekende accountantsverklaring aanleveren. Hierna wordt de pilot geëvalueerd. Bij een positief resultaat wordt de implementatie van SBR binnen het corporatiedomein op termijn uitgebreid naar andere verantwoordingsrapportages zoals de dVi en dPi.

 

SKARP ontzorgt corporaties op het gebied van sturing en verantwoording. Het genereren van de jaarrekening, dVi en dPi vanuit het SKARP platform gaat corporaties heel veel tijd en geld besparen en zal de kwaliteit van de informatievoorziening verhogen.

Op woensdag 31 augustus wordt de pilot SBR voor woningcorporaties feestelijk afgesloten met een bijeenkomst met minister Blok, de pilotdeelnemers en andere betrokken organisaties.

 

Klik hier voor het persbericht van het Ministerie.

Klik hier voor meer informatie over het SBR programma voor woningcorporaties.