Hoe VERA-rekenregels uw dVi genereren
Sinds het in 2017 getekende `bestuurlijk convenant verbeteren informatievoorziening woningcorporaties’ is er sectorbreed enorm hard gewerkt om alle technische puzzelstukjes te leggen om informatievoorziening op sectorniveau te regelen. Dat is nu klaar. Maar van corporaties wordt ook wat verwacht!

Datagedreven verantwoorden
Op 8 december hebben we een webinar georganiseerd over het thema ‘datagedreven verantwoorden’, Het was een reprise van een bijeenkomst die we eerder dit jaar nog fysiek konden organiseren. Het onderwerp van het webinar was hoe je je administratie en je processen zodanig kunt inrichten dat verantwoording voor de dVi en later ook de jaarrekening sneller en beter kan. Vrijwel al onze klanten hebben aan deze bijeenkomsten meegedaan en vrijwel allemaal geven ze aan de volgende stappen te willen zetten in dit traject.  

Omdat dit webinar aan het einde van het jaar plaats vond, nodigde het ook uit om te reflecteren op waar we staan en wat er nog moet gebeuren. We hebben veel bereikt in de afgelopen jaren. En met ‘we’ bedoel ik niet alleen Skarp en onze klanten, maar ook sectorpartijen als ERP- en andere IT-leveranciers, SBR-wonen, ILT/Aw, WSW, CORA, VERA, SBR-wonen en Aedes. 

Wat is er bereikt?
Voor de dVi zijn de indicatoren uitgewerkt in VERA en RGS. Die indicatoren worden onderhouden door SBR-wonen en ze zijn te vinden op https://sbr-wonen.nl/gegevensdefinities/ of op https://portal.skarp.nl.  

Rond die definities en VERA ervaren we nog wel eens scepsis in de markt. We horen geluiden dat VERA niet uitgebreid genoeg is of juist te groot en dat de rekenregels voor het uitrekenen van de indicatoren ontbreken of dat er een nieuwe standaard(taal) nodig is. Maar die scepsis is onterecht. Want als we nu nieuwe klanten gaan implementeren zien we vaak binnen enkele dagen al een sluitende balans of winst- en verliesrekening volgens de definities van de dVi, en ook typisch volkshuisvestelijke indicatoren zijn in heel korte tijd sluitend te maken. Denk dan bijvoorbeeld aan passend toewijzen, staatssteunregeling, huursombenadering, huurderving, beleidswaarde. En als een indicator wijzigt, zoals bijvoorbeeld de staatssteunregeling in 2022, dan zorgen de VERA-bouwblokjes er voor dat de nieuwe definitie binnen een uur werkt. De nieuwe indicator voor de verantwoording over 2022 staat al klaar en wacht op de eerste toewijzingen in januari volgend jaar. Het VERA-architectuurteam werkt hard om ontbrekende onderdelen beschikbaar te maken. Zo wordt op dit moment het domein ‘Organisatie’ gereleased, dat zeker gaat helpen bij de verantwoording van de Wet normering topinkomens. RGS raakt steeds meer toegespitst op de verplichte verantwoording van woningcorporaties. ERP-leveranciers zorgen er voor dat RGS intracomptabel kan worden vastgelegd in de bronsystemen. RGS-wonen maakt snelle voortgang bij de system-to-system aanlevering.  

Wat moet er nog gebeuren voor een sectorbrede system-to-system aanlevering? 
De techniek is klaar. Qua inrichting moeten voor een aantal indicatoren nog de puntjes op de i worden gezet en de consistentie tussen definities kan nog worden verbeterd. Taxonomieën voor de verantwoordingsrapportages en RGS kunnen nog beter op elkaar worden afgestemd.  Corporaties kunnen nog heel veel winnen door hun processen en administratie zodanig aan te passen dat de datakwaliteit op orde is en op orde blijft. En precies daarover ging het webinar ‘Datagedreven verantwoorden’. 

We zijn er bijna! 
Sinds het in 2017 getekende `bestuurlijk convenant verbeteren informatievoorziening woningcorporaties’ is er enorm hard gewerkt om alle puzzelstukjes te leggen. We zijn er  bijna. Met onze klanten en alle partijen die net als ons geloven in het toepassen van (sector)standaarden gaan we er nog een keer samen de schouders onder zetten om de laatste open eindjes op te pakken. De dVi ‘met een druk op de knop’ was nog nooit zo dichtbij!