[x_section style=”margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 45px 0px 45px 0px; “][x_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” bg_color=”” style=”margin: 0px auto 0px auto; padding: 0px 0px 0px 0px; “][x_column bg_color=”” type=”1/1″ style=”padding: 0px 0px 0px 0px; “][x_text]Ook KleurrijkWonen, een moderne, betrokken woningcorporatie werkzaam in de regio Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, kiest voor datakwaliteit, sectorstandaarden en de informatieproducten van SKARP.

KleurrijkWonen over de keuze voor SKARP:
“Voor ons maakt SKARP onderdeel uit van een groter geheel. We zijn al enkele jaren bezig met het verbeteren van de datakwaliteit. Daarnaast willen we eenduidige definities hanteren voor externe verantwoording en interne sturing. En tot slot willen we onze verschillende teams in staat stellen om snel analyses te kunnen maken om zo te voorzien in hun eigen informatiebehoefte. SKARP gaat ons hierbij helpen doordat het uitgaat van de sectorstandaard voor definities en de validatie die we doen voordat de gegevens in het datawarehouse worden opgenomen. De gekoppelde BI-tool biedt ons het instrument voor de analyse maar ook om de kwaliteit van de data snel te kunnen beoordelen. We gaan met veel enthousiasme samen met SKARP aan de slag!”

Kickstart
Op 12 maart j.l. vond de kick-off van het project plaats, met gebak natuurlijk. Het projectteam kon direct al kennisnemen van een aantal uitgerekende indicatoren en de onderliggende gegevens bekijken in Power BI. Vanzelfsprekend op basis van de gegevens van KleurrijkWonen zelf. Ook de mapping van het bestaande rekeningschema naar het Referentie GrootboekSchema (RGS-wonen) had in de aanloop naar deze sessie al plaatsgevonden waardoor ook de eigen balans en winst&verlies rekening al bekeken konden worden.

Deze aanpak, door SKARP ‘Kickstart’ gedoopt, geeft een enorme versnelling aan de implementatie van het op VERA gebaseerde datawarehouse. Enthousiast werden al direct enkele data-kwaliteitsissues geadresseerd, precies wat KleurrijkWonen en SKARP samen de komende periode in sprints gericht gaan oppakken. Ook de overige indicatoren van de dVi 2018 worden daarbij gevalideerd. Na deze eerste fase heeft KleurrijkWonen de beschikking over een datawarehouse vol gevalideerde gegevens in VERA-formaat, als bron voor verantwoordingsrapportages, maar ook voor de interne stuurinformatie, analyse en datakwaliteitsdoeleinden.

Selfservice Power BI op ViewPoint
Wij zijn natuurlijk trots op alweer een nieuwe klant. Het feit dat KleurrijkWonen de eerste gebruiker van is van onze VERA-adapter op Itris ViewPoint maakt het voor ons extra bijzonder. We hebben nu voor (op 1 na) alle grote ERP-leveranciers een VERA-adapter beschikbaar. In combinatie met de honderden (sector)indicatoren uit ons platform, onze geautomatiseerde gegevensverwerking en de gebruiksvriendelijke Power BI omgeving kunnen we nu razendsnel een selfservice BI omgeving leveren aan nagenoeg iedere corporatie.[/x_text][x_block_grid type=”two-up”][x_block_grid_item]

Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen) en Richard van der Zee (SKARP)

[/x_block_grid_item][x_block_grid_item][/x_block_grid_item][/x_block_grid][/x_column][/x_row][/x_section]