Na een uitgebreid selectietraject heeft Woonvisie uit Ridderkerk een overeenkomst met SKARP gesloten voor het leveren van stuur- en verantwoordingsinformatie gedurende de komende 5 jaar. SKARP gaat samen met Woonvisie een geavanceerd management dashboard automatiseren. Bovendien helpt SKARP de brongegevens te standaardiseren. De cloud BI-oplossing van SKARP vervangt het huidige datawarehouse van CNS.

Woonvisie ziet de voordelen van de inzet van standaarden bij het ontwikkelen van informatieproducten. De corporatie ziet in SKARP een ervaren en kundige partij om samen de kwaliteit van de basisgegevens te verhogen. Tegelijkertijd zal de corporatie sneller en beter inzicht krijgen door de inzet van SAS Visual Analytics als rapportage- en analyse-omgeving.
Willem van Overveld van Woonvisie: “SKARP zet Woonvisie twee stappen vooruit bij het implementeren van een standaard informatievoorziening maar biedt ook veel flexibiliteit voor self-service analyse en data integratie”.

De brongegevens van Woonvisie worden met de nieuwe standaard VERA-stekker van Centric eenvoudig ingelezen en verwerkt in het centrale platform van SKARP. Tijdens de implementatie wordt de kwaliteit van de basisgegevens op zodanig niveau gebracht dat het automatisch genereren van stuur- en verantwoording informatie mogelijk wordt. De implementatie wordt agile (SCRUM) uitgevoerd. Daardoor zijn korte doorlooptijden en snelle resultaten gegarandeerd.

SKARP is natuurlijk erg blij met deze opdracht. De eerste sprint is inmiddels begonnen!

 

                     

Directeur-bestuurder Alfred van den Bosch van Woonvisie ondertekent de samenwerking met Richard van der Zee van SKARP, onder toeziend oog van Peter Kranenburg en Willem van Overveld van Woonvisie en Feike Verweij van HC&H.