SKARP Woningcorporaties BV, leverancier van stuur- en verantwoordingsinformatie voor woningcorporaties is als eerste organisatie opgenomen in het VERA Compliance Register.

SKARP zet zich al vele jaren actief in binnen de VERA-community om VERA toepasbaar te maken in de praktijk en ziet de opname in het Compliance Register als een erkenning voor haar oplossingen én een mooie stap vooruit voor VERA.

“Natuurlijk zijn wij hier trots op” antwoordt Richard van der Zee desgevraagd. “SKARP spant zich al jaren in om corporaties, maar ook Aedes en SBR-wonen, bewust te maken van de vele voordelen die de inzet van sectorstandaarden biedt. SKARP gelooft dat het toepassen van standaarden op het gebied van informatievoorziening corporaties wendbaarder maakt en softwareoplossingen goedkoper. Het inzetten van standaarden als VERA en het Referentie Grootboek Schema geeft een enorme boost aan de datakwaliteit bij corporaties. Steeds meer corporaties raken daarvan overtuigd en steeds meer leveranciers claimen VERA-compliant te zijn. Ik ben blij dat corporaties op de website van VERA nu zelf kunnen controleren of dat inderdaad het geval is. Dat voorkomt verassingen achteraf.”

VERA-by-design
SKARP genereert op VERA gebaseerde datawarehouses in de Cloud, waar woningcorporaties altijd actuele inzage hebben in de voor hen belangrijkste informatie, verwerkt op basis van – nu dus VERA-compliant – sectorindicatoren. Hiervoor zijn VERA-stekkers gerealiseerd op nagenoeg alle belangrijke systemen binnen de sector, die het voor corporaties mogelijk maken om binnen enkele weken interactieve managementdashboards en rapportages in Power BI te raadplegen.

Geleidelijke overgang
Van der Zee “Ook als corporatie ben je niet 1-2-3 VERA-compliant. Stuur- en verantwoordingsinformatie is altijd gebaseerd op gegevens vanuit verschillende bronnen. Aanpassingen op de inrichting van die verschillende bronsystemen hebben impact op de werking ervan. Ook moeten processen soms aangepast worden. Daarom bieden wij binnen onze omgeving de mogelijkheid om als corporatie snel de voordelen van VERA en RGS te ervaren en daarna deze standaarden op eigen tempo en heel gericht te implementeren in de bronnen.”

Hij vervolgt enthousiast “Ik verwacht dat door het Compliance Register meer leveranciers ook écht VERA actief gaan ondersteunen, niet alleen binnen hun oplossingen, maar ook in deelname aan de doorontwikkelingen van VERA in de diverse werkgroepen.”