Minimaal sturingsmodel woningcorporaties

Per direct beschikbaar op basis van sectorstandaarden

SKARP heeft het Minimaal sturingsmodel (MSM) voor alle woningcorporaties beschikbaar gemaakt in een professioneel managementdashboard, verkrijgbaar in zowel Microsoft Power BI als SAS Visual Analytics. Door gebruik te maken van sectorstandaarden kan iedere corporatie hier snel mee aan de slag.

Startscherm van dashboard MSM in SAS VA of Power BI

Wat is het Minimaal sturingsmodel?

Het rapport ‘strategische verkenning informatievoorziening woningcorporaties’ van Mindert Mulder adviseerde de corporaties om in eigen kring te bepalen welke gegevens voor de interne sturing noodzakelijk zijn. Dat gebeurde vanuit de gedachte dat de verantwoordingsinformatie naar de ‘autoriteiten’ (AW, WSW, BZK) het beste vanuit die gegevens kan worden samengesteld. Aedes heeft deze suggestie overgenomen en een groep van deskundigen uit de sector bij elkaar gebracht om een zogenaamd Minimaal sturingsmodel (MSM) voor de corporatie te beschrijven. Het resultaat van die sessie is bewerkt tot een rapport. Maar op een rapport alleen kun je niet sturen. SKARP heeft de handschoen opgepakt en op basis van haar snel groeiende platform met sectorindicatoren het MSM tot leven gewekt in een professioneel management dashboard.

Sectordefinities

De indicatoren op het dashboard zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op standaard sectordefinities van SBR-wonen voor de dPi en dVi. Hierdoor hoeven corporaties de juiste gegevens maar één keer te verzamelen en ontstaat er geen mismatch tussen sturing en verantwoording. De definities voor het minimaal sturingsmodel liggen vast op het SKARP-portal, inclusief de definities van SBR-wonen. Deze definities zijn goed leesbaar waardoor iedereen precies weet hoe een indicator wordt berekend en welke gegevens meetellen.

Voor ieder systeem

SKARP heeft het MSM uitgewerkt op basis van VERA-standaarden en maakt voor de financiële indicatoren gebruik van de labeling volgens het Referentie GrootboekSchema (RGS). Hierdoor is de oplossing bruikbaar voor iedere corporatie, ongeacht de bronsystemen die in gebruik zijn. SKARP heeft goed werkende VERA connectoren ontwikkeld voor de belangrijkste bronsystemen binnen de sector. Ook de vertaling naar RGS wordt eventueel binnen deze connector geregeld.

Datakwaliteit: Analyse tot op het laagste detailniveau

Een gebruiker kan downdrillen tot de laagste detailgegevens waaruit een indicator is opgebouwd. Daardoor is er snel zicht op de datakwaliteit en is diepgaande analyse mogelijk. Ook worden alle detailgegevens van het MSM in historisch perspectief bewaard. Corporaties kunnen nu op alle onderdelen de ontwikkeling van de organisatie nauwgezet volgen en op basis van verzamelde gegevens op den duur zelfs voorspellen.

Uitbreidbaar

Het MSM bestaat uit 18 kwantitatieve indicatoren. Het is mogelijk om het dashboard uit te breiden met corporatie-specifieke indicatoren en andere sectorindicatoren.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met richardvanderzee@skarp.nl of fritsvandijk@skarp.nl of bel 088-8885555.