Zeg eens eerlijk: heeft uw organisatie een werkend managementdashboard?
Bij veel corporaties is het een karwei om een goed werkend dashboard voor de organisatie te maken. Op welke indicatoren wilt u sturen? Het duurt vaak maanden om deze te bepalen en overeenstemming te krijgen over de definities. En daarna begint vaak een nog moeilijker klus: het zoeken naar de juiste gegevens en deze transformeren tot informatie. Het minimaal sturingsmodel (MSM) laat u snel sturen op basis van slim gekozen indicatoren.
SKARP maakt op basis van sectorstandaarden het MSM per direct beschikbaar voor uw organisatie.

Wat is het minimaal sturingsmodel?
Het minimaal sturingsmodel (MSM) is ontwikkeld in opdracht van Aedes. Het biedt een beperkte en overzichtelijke set indicatoren waarmee iedere corporatie in control kan zijn.

Sectordefinities
Deze indicatoren zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op standaard sectordefinities van het WSW en ILT/Aw (SBR-wonen). Daardoor houdt u aansluiting tussen sturing en verantwoording.

Heldere definities
De definities voor het MSM liggen vast op het SKARP-portal, inclusief de definities van SBR-wonen. U weet daardoor zeker dat u naar de juiste gegevens kijkt en dat de definities gelijk zijn aan bijvoorbeeld die van de dVi.

Voor ieder systeem
SKARP heeft het minimaal sturingsmodel uitgewerkt op basis van VERA-standaarden. Dat maakt het bruikbaar voor iedere corporatie, ongeacht de bronsystemen. En wisselt u van bronsysteem? Geen probleem: door de VERA-standaard blijft uw rapportage gewoon doorlopen.

Analyse tot op het laagste detailniveau
Bij SKARP kunt u bij iedere indicator downdrillen tot alle detailgegevens. Daardoor kunt u de indicatoren diepgaand analyseren én krijgt u een goed beeld van de datakwaliteit.

Historie
SKARP bewaart alle detailgegevens van uw MSM in historisch perspectief. U kunt dus op alle onderdelen de ontwikkeling van uw organisatie volgen en na verloop van tijd heeft u genoeg informatie verzameld om zelfs vooruit te kijken.

Uitbreidbaar
Het MSM bestaat uit 18 indicatoren. Dat zou genoeg moeten zijn voor iedere corporatie. Heeft u specifieke doelstellingen of wilt u ook sturen op prestatieafspraken met bijvoorbeeld de gemeente? Dan kunt u eenvoudig indicatoren toevoegen.

 1. Interest coverage ratio (ICR)
 2. Loan to Value (LtV)
 • Gemiddelde nominale lening per woning
 • Breakdown kasstromen
 1. Maximale huurprijs in relatie tot de actuele huurprijs van de woning;
 2. streefhuur van de woning;
 3. (historische) ontwikkeling van de huurprijs van de woning;
 4. percentage huurprijs t.o.v. markthuur;
 5. inkomen huurder in klassen (huurtoeslaggrens, Europese inkomensnorm) bij aangaan overeenkomst.
 6. aantallen woningen per doelgroep huishouden;
 7. aantallen huishoudens per inkomensklasse;
 8. slaagkans voor actief woningzoekenden, onderverdeling in huishoudenstype;
 9. realisatie van de begrote opleveringen nieuwbouw, aan- en verkoop, sloop, renovatie
 10. klantoordeel over de kwaliteit van de woning;
 11. klantoordeel over de kwaliteit van de woonomgeving;
 12. klantoordeel over de kwaliteit van dienstverlening (reparatieverzoeken, planmatig onderhoud, renovatie, nieuwe huurovereenkomsten, vertrek).
 1. Hoe functioneert het Bestuur?
 2. (hoe) functioneert het interne toezicht?
 3. is er een functionerend risicomanagement en wat is de kwaliteit daarvan?
 4. wordt er aan de wet voldaan (incl. nakomen prestatieafspraken)?

De indicatoren uit het domein Governance, risk & compliance zijn kwalitatieve indicatoren, waarvan de informatie meestal niet direct uit bronsystemen kan worden gehaald.

 • Startscherm van dashboard MSM in SAS VA of Power BI

 • Betaalbaarheid

 • Financieel

 • Kwaliteit

 • Beschikbaarheid