Zayaz en Alwel, twee woningcorporaties met samen zo’n 39.000 huizen, parkeerplaatsen en andere panden in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Roosendaal en s’Hertogenbosch kiezen voor SKARP om samen een toekomstvast Business Intelligence platform te realiseren.

Best Value Procurement
Het Shared Services Center I&A van Zayaz en Alwel heeft bij de aanbesteding van het BI platform de Best Value Procurement of Prestatie-inkoop methode toegepast. Meerdere gerenommeerde BI leveranciers kregen de kans om zich voor te stellen en hun visie op kansen en risico’s voor de beide corporaties te beschrijven. Ook interviews met de consultants die uiteindelijk samen met de corporaties het echte werk gaan doen maakte deel uit van het selectietraject, net als een proof-of-concept.

Wij zijn natuurlijk trots dat wij na zo’n grondig en intensief traject op alle onderdelen veruit het beste scoorden, tegen de laagste prijs! Na een gezellige kickoff zijn de teams enthousiast aan de slag gegaan. De eerste sprints zijn begonnen en inmiddels kunnen medewerkers van Zayaz en Alwel in Power BI al gegevens vanuit Dynamics Empire en Wals analyseren!

Standaarden in actie!
Het unieke van het concept van SKARP is dat deze werkt vanuit standaard ‘informatie’ bouwblokken waarmee indicatoren voor stuur- en verantwoordingsinformatie worden samengesteld. Deze bouwblokken maken gebruik van sectorstandaarden als VERA en RGS en genereren op basis van meerdere bronnen een datawarehouse in Azure. Omdat de bouwblokken al bekend zijn, is het mogelijk om Zayaz en Alwel tegelijk te implementeren. Binnen het project worden per sprint een aantal indicatoren gekozen die om-en-om bij de beide corporaties worden ‘aangezet’ en gevalideerd. Hierdoor wordt maximaal kennis uitgewisseld tussen beide corporaties en ontstaat een zeer efficiënt implementatietraject. De bouwblokken van SKARP werken al bij heel veel corporaties, de focus binnen de sprints ligt dan ook met name op de datakwaliteit in de bronsystemen. Naarmate er meer bouwblokken gevalideerd zijn, kunnen er steeds sneller meer rapportages en dashboards worden samengesteld. Niet alleen op strategisch/tactisch niveau, maar ook op afdeling- en procesniveau.