Samen sectorbreed

Er is al veel geschreven over de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de sector. De kwaliteit van de basisgegevens kan veel beter en voor de uitwisseling van informatie binnen de ketens geldt hetzelfde. En wat gebeurt er eigenlijk precies met de gegevens als deze zijn aangeleverd?Doorgaan met investeren in bestaande systemen en de vele koppelingen ertussen levert niet het gewenste resultaat. De vraag om meer transparantie neemt evenredig toe met de hoeveelheid tijd die corporaties moeten steken in het aanleveren van allerlei verantwoordingsinformatie, intern en extern.

In onze overtuiging los je het informatievoorziening ‘probleem’  alleen op door het sectorbreed op te pakken.

VERA

Wij zijn enthousiast dat alle belangrijke leveranciers van informatiesystemen binnen onze sector het VERA convenant hebben ondertekent. De waarde van één gemeenschappelijke taal binnen een sector wordt breed onderkent. Waar het nu om gaat is om met elkaar praktische toepassingen te maken die daadwerkelijk VERA ‘praten’. Vanuit VERA verband worden daar initiatieven voor genomen, zoals bijvoorbeeld een VERA koppeling Woonruimteverdeling. Voor stuur- en verantwoordinginformatie neemt SKARP het voortouw door samen met verschillende toonaangevende leveranciers een VERA koppeling te realiseren.  Door te starten bij  de informatievraag, deze goed te analyseren en van daaruit terug te redeneren naar de bron(en) doorlopen we een ‘agile’ proces. Geen big-boom dus, maar in gecontroleerde stappen samen werken aan een gegevensuitwisseling op basis van VERA.

Er is een wereld te winnen door een betere (integrale) informatiehuishouding. Verhoog de kwaliteit ervan en niet alleen  de individuele corporatie, maar ook de sector als geheel zal veel efficiënter gaan opereren.

Laat het initiatief voor standaardisatie uit de sector zelf komen!Voordat deze wordt opgelegd