Samen sectorbreed

Er is al veel geschreven over de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de sector. De kwaliteit van de basisgegevens kan veel beter en voor de uitwisseling van informatie binnen de ketens geldt hetzelfde. En wat gebeurt er eigenlijk precies met de gegevens als deze zijn aangeleverd? Doorgaan met investeren in bestaande systemen en de vele koppelingen ertussen levert niet het gewenste resultaat. De vraag om meer transparantie neemt evenredig toe met de hoeveelheid tijd die corporaties moeten steken in het aanleveren van allerlei verantwoordingsinformatie, intern en extern.

In onze overtuiging los je het informatievoorziening ‘probleem’  alleen op door het sectorbreed op te pakken met alle stakeholders en gebaseerd op open (sector) standaarden als VERA en RGS.

Er is een wereld te winnen door een betere (integrale) informatiehuishouding. Verhoog de kwaliteit ervan en niet alleen  de individuele corporatie, maar ook de sector als geheel zal veel efficiënter gaan opereren.

Laat het initiatief voor standaardisatie uit de sector zelf komen!Voordat deze wordt opgelegd