Organisaties worden steeds meer data-gedreven en constateren dat de kwaliteit van de brongegevens omhoog moet. Ook Kleurrijk Wonen uit Tiel wil de datakwaliteit van de gegevens binnen haar basisadministraties in een aantal stappen verder verhogen en heeft SKARP gevraagd een eerste Quickscan uit te voeren.

Doel van de Quickscan was een indicatie geven van de kwaliteit van de gestructureerde data met aanbevelingen voor verbeteringen, ervaring opdoen met de aanpak en middelen en inzicht krijgen in de omvang van de informatieproblematiek bij Kleurrijk Wonen. De Quickscan is inmiddels succesvol afgerond.

SKARP hanteert een aanpak waarbij niet vanuit de aanbod- (data), maar vanuit de vraag-(informatie) kant wordt gewerkt. Hierbij dienen sectordefinities van performance indicatoren als uitgangspunt, denk hierbij aan definities van de DVI. Op basis van deze definities worden de ‘bron’ gegevens snel geïdentificeerd. Bij Kleurrijk Wonen werden deze gegevens daarna door Itris in VERA formaat aangeleverd aan het SKARP platform. De geavanceerde analyse software op het SKARP platform geeft interactief en (geo)grafisch snel inzicht in de datakwaliteit.

Heeft u hulp nodig bij het op orde brengen van uw data? Of interesse in onze andere praktische oplossingen? Neem vrijblijvend contact op met richardvanderzee@skarp.nl of bel 088 888 5555