Het Referentie GrootboekSchema (RGS) is op initiatief van SKARP uitgebreid met honderden zogenaamde RGS-codes, zodat dit standaard rekeningschema ook toepasbaar is voor woningcorporaties. Samen met SKARP, een aantal enthousiaste corporaties en ERP-leveranciers is dit RGS vervolmaakt en van voldoende kwaliteit en draagvlak om sectorbreed toe te passen.

Wij passen RGS toe voor de verwerking van alle financiële geven uit het grootboek en maken Balans, Winst&Verlies en kasstoom-overzichten beschikbaar ter analyse binnen onze dashboards.

Natuurlijk voeren wij ook controles uit op deze gegevens en de codering ervan. Ook die resultaten vindt u in onze analyseomgeving!