SKARP ontzorgt u en regelt de techniek achter de aanlevering van gegevens aan de toezichthouders.

Denk hierbij aan het aanleveren van de jaarrekening in digitale vorm aan de accountant en de Digipoort van de overheid in SBR/XBRL formaat. Maar ook de dVi en de dPi moeten in de nabije toekomst in SBR worden aangeleverd.

Ieder jaar verandert de wet- en regelgeving en daarmee de eisen aan WAT (inhoud) aangeleverd moet worden en HOE (taxonomie). Tel daar bij op dat de voor aanlevering benodigde gegevens bijna altijd afkomstig zijn uit combinaties van meerdere bronsystemen en dan wordt snel duidelijk: Er is een oplossing nodig die ‘boven’ de interne systemen zorgt dat altijd de juiste gegevens in het juiste formaat worden aanleverd.

SKARP heeft deze oplossing.