Ons Sector Intelligence Platform is het enige gratis webportaal voor de sector waarin alle definities van indicatoren, nodig voor het uitwisselen van stuur-en verantwoordingsinformatie, eenduidig vastliggen. Deze definities zijn volgens een heldere (VERA) methodiek opgebouwd en geven exact inzicht in de wijze waarop de indicator moet worden samengesteld.

SKARP verbindt niet alleen systemen, maar ook partijen binnen een sector. Daarom organiseert SKARP het Sector Intelligence Platform. Dit is een open kennisplatform in de cloud. In deze omgeving leveren deskundigen een bijdrage aan scherpe definities volgens de principes van CORA en VERA. Dat kan door concept-definities aan te leveren, maar ook door bestaande definities te verbeteren. Het Sector Intelligence Platform is dus een echte crowd-community.

Het sector intelligence platform is open. Iedereen kan een bijdrage leveren. Maar ook: iedereen kan de resultaten gebruiken. Kennis moet je immers delen. Daarmee kunnen we samen een enorme bijdrage leveren aan de sector en aan CORA en VERA.

Open, in de cloud, met de crowd. Wij denken dat deze tijd daarom vraagt.

Definities die echt werken

Definities hebben alleen zin als ze ook echt werken. Daarom kiezen we voor CORA en VERA. Door die keuze zorgen we er voor dat er definities ontstaan die daadwerkelijk aansluiten bij de gegevens in uw administratie. En daarmee leggen we de noodzakelijke basis voor de automatische aanlevering van informatie.

U krijgt dus veel meer op dan alleen ‘papieren’ definities!

Zo kan SKARP op basis van de definities daadwerkelijk uw gegevens vertalen naar stuur- en verantwoordingsinformatie, dashboards en SBR berichten!

Waarom het Sector Intelligence Platform?

De sector heeft behoefte aan standaarden op het gebied van sturing en verantwoording. De behoefte neemt alleen maar toe. In CORA en VERA zijn initiatieven genomen om in die behoefte te voorzien. Maar wat ons betreft gaat dat niet snel genoeg. En dat betekent dat corporaties nog steeds zelf het wiel moeten uitvinden.

Er is een versnelling nodig. Die versnelling kan worden gehaald als de juiste kennis en de juiste middelen op de juiste manier bij elkaar komen. Daarom hebben we initiatief genomen en zijn we het platform gestart. Natuurlijk hebben we ook zelf belang bij scherpe definities. Maar daarnaast brengen we ook idealisme en overtuiging in. Het is nodig en het kan! Waar wachten we op?

Helpt u mee?

Het sector intelligence platform draait op kennis. Daar hebben we u bij nodig. Wij leveren de techniek om uw kennis met de sector te delen.  Uw kennis is nodig om het echt te laten werken.

Het platform is open en gratis. We vragen dus geen andere bijdrage dan kennis, inzet en tijd. Als u mee wilt werken, stuur dan een mail naar info@skarp.nl.