De voordelen van RGS zijn evident. Door de implementatie van RGS is het mogelijk om direct W&V, kasstromenoverzichten en rapportages te genereren voor bijvoorbeeld de dVi, met een druk op de knop!

RGS invoeren binnen de financiële afdeling gaat echter verder dan mooie (Power BI) dashboards. Hoe zorgen we ervoor dat er ook daadwerkelijk gestuurd kan worden op de inzichten? En dat de administratieve processen ook zodanig zijn ingericht dat op de uitkomsten van de financiële indicatoren vertrouwd kan worden?

Al jaren werken Skarp en RGS-wonen samen. Eerst met Aedes om RGS in de sector geaccepteerd te krijgen en daarna om deze in de (corporatie) praktijk te brengen. Al meer dan 25 klanten van Skarp werken op RGS, veelal op basis van mappingen die RGS-wonen heeft gemaakt. De komende periode gaat Skarp de dVi 2020 Power BI rapportage en de xbrl (SBR-wonen) aanlevering uitrollen. Deze verantwoordings uitvraag van SBR-wonen gebruikt RGS 3.3. Samen met RGS-wonen gaat Skarp zorgen dat ook hoofdstuk 3 van de dVi er weer perfect uitrolt. Daarnaast gaan we samen de financiële afdelingen ondersteunen bij het goed implementeren van RGS binnen de administratieve processen.

Skarp en RGS-wonen laten standaarden voor u werken!

Voor meer informatie, neem contact op met aadvanmil@rgs-wonen.nl of richardvanderzee@skarp.nl