Wij besteden substantieel veel tijd aan het delen van kennis en professionaliseren van de sector binnen NetWit en VERA verband. Onbetaald maar bevlogen.

Onze overtuiging: kennis moet je delen en open informatiestandaarden maken het uitwisselen van gegevens en informatie binnen de sector mogelijk en vele malen goedkoper. Ook helpen standaarden bij het vergroten van de datakwaliteit en maakt benchlearning binnen de sector mogelijk. Wij faciliteren dat met ons platform en door onze betrokkenheid bij sectorinitiatieven.

SKARP maakt onderdeel uit van de VERA stuurgroep en neemt deel aan diverse VERA – en een CORA initiatieven.

 


Wij zijn enthousiast dat alle belangrijke leveranciers van informatiesystemen binnen onze sector het VERA convenant hebben ondertekent. Ook zijn wij blij dat steeds meer leveranciers, net als SKARP ook VERA-compliant worden. De waarde van één gemeenschappelijke taal binnen een sector wordt inmiddels breed onderkent.

VERA in de praktijk
Waar het nu om gaat is om met elkaar praktische toepassingen te maken die daadwerkelijk VERA ‘praten’. Vanuit VERA verband worden daar initiatieven voor genomen, zoals bijvoorbeeld een VERA koppeling Woonruimteverdeling. Voor stuur- en verantwoordinginformatie neemt SKARP het voortouw door samen met verschillende toonaangevende leveranciers een VERA koppeling te realiseren.  Door te starten bij  de informatievraag, deze goed te analyseren en van daaruit terug te redeneren naar de bron(en) doorlopen we sectorbreed een ‘agile’ proces. Geen big-boom dus, maar in gecontroleerde stappen samen werken aan een gegevensuitwisseling op basis van VERA. We starten met de complete dVi en dPi.