Skarp gelooft in de vele voordelen die standaardisatie van gegevensuitwisseling biedt. Voor woningcorporaties levert Skarp een actieve bijdrage bij het verbeteren van standaarden als CORA, VERA en SBR/RGS binnen de sector.
Maar er wordt ook steeds meer data uitgewisseld over sectoren heen. Daarom gaat Skarp actief deelnemen aan de Data Sharing Coalition en zet haar kennis en ervaring graag in om het delen van data eenvoudiger, veiliger en goedkoper te maken.

Data Sharing Coalition is een samenwerkingsinitiatief dat tot doel heeft de waarde van data te ontgrendelen door organisaties in staat te stellen gemakkelijk data te delen tussen domeinen en sectoren. Data Sharing Coalition is gestart uit het initiatief van – en wordt ondersteund door- het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het doel is de samenwerking opzoeken voor het cross-sectoraal delen van data.

 

Voor meer informatie: Data Sharing Coalition