Skarp is aanwezig op CorporatiePlein Online op 24 september. Kom langs (online) en lees voor meer informatie over Skarp in het interview met Richard van der Zee. Lees het volledige artikel op de Corporatiegids Magazine

Data op orde. Deze drie woorden lijken een mantra die vooral de laatste jaren opgeld doet in de corporatiesector. Niets is minder waar, zegt Richard van der Zee, directeur-eigenaar van Skarp. “Datakwaliteit is altijd al een thema geweest. Toenemende digitalisering legt de noodzaak nu echter onverhuld bloot om datakwaliteit professioneel aan te pakken.”

Een gesprek over datakwaliteit en sectorstandaarden.

Is datakwaliteit de winkeldochter op de corporatieagenda?
Nee, datakwaliteit is altijd al wel een thema geweest. De toenemende digitalisering leidt tot meer data. Corporaties die meer uit die data willen halen realiseren zich dat goede beslissingen nemen op data van slechte kwaliteit niet kan. Daarmee is er hernieuwde aandacht voor het onderwerp. Datakwaliteit wordt echter vaak niet professioneel aangepakt, het onderwerp is simpelweg te groot. Corporaties hebben daarom hulp nodig om het datamanagement doelgericht, beheersbaar en effectief aan te pakken. Eerst databedreven, dan pas datagedreven.

Jaren geleden raakten corporaties in de ban van datawarehouses, maar leek er van bewustwording rondom datakwaliteit nog weinig sprake. Hebben corporaties al die jaren op onbetrouwbare data gestuurd?
In veel datawarehouses werd nogal eens data ‘geschoond’ tijdens het vullen ervan. Wij noemen dat ‘wishful reporting’, bijvoorbeeld het tonen van de leegstandsderving van alleen de goed verhuurbare wijken. Wij vervangen op dit moment datawarehouses van leveranciers waarbij soms inderdaad sprake is van een trendbreuk. Een datawarehouse hoort wat ons betreft de werkelijkheid te weerspiegelen en bevat de data zoals deze binnen de bedrijfsprocessen ontstaan.

Jullie richten je met Skarp op datakwaliteit in relatie tot sectorstandaarden VERA, CORA en RGS. Kan het in één zin: wat zijn sectorstandaarden VERA, CORA en RGS?
CORA, VERA en RGS delen als  informatiestandaarden een doel: ze helpen corporaties om efficiënter en transparanter gegevens uit te wisselen, te vergelijken en te rapporteren door de betekenis van gegevens en de techniek te standaardiseren.