Wat kunnen woningcorporaties uit Nederland en Zuid-Korea van elkaar leren als het gaat om innovatie in informatievoorziening?

Met die vraag bezocht een Social Housing-delegatie uit Zuid-Korea de digicampus van de TU Delft. Op uitnodiging van Prof. Dr. Marijn Jansen van de TU Delft heeft Frits van Dijk van SKARP een presentatie gehouden over VERA en het innovatieve SKARP-concept. In de presentatie hebben we een kort overzicht gegeven van de VERA-standaard. Maar vooral hebben we laten zien hoe deze standaard gebruikt kan worden om volledig automatisch performance indicatoren uit te rekenen en een datawarehouse te genereren waardoor eenvoudig de indicatoren én alle onderliggende gegevens beschikbaar zijn voor de corporatie.

En wat konden we van elkaar leren?
Een belangrijk verschil is dat de corporatiesector in Zuid-Korea sterk top-down is ingericht. Standaarden worden van bovenaf opgelegd en de standaardisatie is in dat opzicht verder dan in Nederland. Daar kunnen we iets van de Zuid-Koreanen leren, met name als het gaat om de valkuilen in de verdere ontwikkeling.
Tegelijkertijd was er diepe bewondering vanuit de delegatie over de manier waarop we zaken hebben opgepakt. De kwaliteit van ons werk is vele malen hoger en in dat opzicht kan de sector in Zuid-Korea nog erg veel van ons leren.

Als SKARP zijn we natuurlijk trots dat wij ook door de TU Delft worden gezien als belangrijke aanjager van standaardisatie en innovator op het gebied van informatievoorziening voor woningcorporaties en vereerd dat wij dat internationaal mogen uitdragen!