SKARP Woningcorporaties BV gaat in opdracht van ILT/Autoriteit woningcorporaties werken aan de definiëring van de gegevensopvraag voor dVi en dPi 2016.

De Autoriteit woningcorporatSKARP informatiesnelweg corporatiesies (Aw) vraagt via CorpoData jaarlijks informatie op bij de woningcorporaties. In het voorjaar verantwoordingsinformatie over het afgelopen boekjaar (dVi), in het najaar prognose informatie over het volgende boekjaar en de vijf volgende jaren (dPi).

In de corporatiesector bestaat al langer de behoefte aan betere definities voor deze informatie. Die behoefte is er zowel bij de informatievragers zoals de overheid, bij de aanbieders van de informatie (corporaties), als ook bij andere betrokkenen zoals accountants en ICT-leveranciers. Voor de toezichthouders leiden betere definities tot kwalitatief hoogwaardiger, transparantere en beter vergelijkbare informatie. Voor corporaties en andere partijen leiden betere definities tot meer duidelijkheid en efficiëntie en daarmee tot verlaging van de administratieve lasten.

Bovendien gebruiken veel corporaties de indicatoren van de overheid in toenemende mate voor hun interne sturing en het interne toezicht. Het belang van heldere definities neemt dus alleen maar toe. Dit wordt nog eens onderstreept door de brief van minister Blok aan de tweede kamer van 7 juli 2015.

Vanuit die behoefte is de Aw het project Gegevensdefinities gestart. Hierbij wordt de kennis en ervaring van SKARP van stuur- en verantwoordingsinformatie voor woningcorporaties ingezet bij het methodisch uitwerken van de definities. Om de definities te maken wordt gebruik gemaakt van het Sector Intelligence Platform van SKARP. Via CORA/VERA wordt de sector betrokken bij de review van de definities. Het Sector Intelligence Platform wordt daarbij gebruikt voor het online uitwisselen van informatie en commentaar.

Wij zijn als SKARP natuurlijk enorm trots dat wij deze opdracht gegund hebben gekregen. Onze kennis van de sectorinformatie en de mogelijkheden van ons centrale platform zijn voor de Aw doorslaggevend geweest. Op basis van de nieuwe sectordefinities in het (voor corporaties) vrij toegankelijke platform gaan wij meehelpen met het automatiseren van de jaarlijkse aanlevering aan de overheid op basis van SBR.  De gehanteerde methodiek van definities vastleggen is prima toe te passen op corporatie-specifieke indicatoren. Met een dergelijke mix van intern- en externe indicatoren komt betrouwbare managementinformatie voor iedere corporatie binnen bereik!

Download hier het officiële persbericht.

Het nieuws in Corporatie Magazine

Het nieuws in Computable