Vanwege de groeiende professionalisering bij corporaties – waarbij steeds meer nadruk ligt op efficiëntere bedrijfsvoering – wordt de kwaliteit van informatievoorziening steeds belangrijker. Hoe faciliteert een corporatie dit op een goede manier? Die vraag staat centraal op de stand van SKARP op 22 september tijdens CorporatiePlein. Richard van der Zee: “Steeds meer corporaties sluiten zich aan bij gangbare standaarden binnen de sector om sneller en flexibeler te kunnen opereren.”

“Corporaties gaan – net als bedrijven buiten de sector – gebruikmaken van moderne methoden en technieken,” begint Richard. “De introductie van de op de cloud gebaseerde oplossingen, ketenintegratie, Lean en Agile (Scrum) is al volop aan de gang en zal de komende jaren zeker doorzetten. Op sectorniveau gaat uniformiteit ontstaan op het gebied van informatievoorziening en -uitwisseling. Echte meerwaarde uit dergelijke innovaties haal je als corporatie vooral als je je ‘huis op orde’ hebt. Een goede basisregistratie en heldere bedrijfsprocessen zijn voorwaardelijk voor de kwaliteit voor de informatievoorziening.”

Juiste standaarden

“SKARP helpt corporaties hierbij door het bieden van concrete oplossingen op het gebied van stuur- en verantwoordingsinformatie. Redenerend vanuit deze informatiebehoefte leggen wij direct het verband met de gegevens uit de basisadministratie. Hierdoor is direct inzichtelijk waar verbeteringen nodig zijn binnen bedrijfsprocessen. Door de inzet van de juiste standaarden bij vastlegging (zoals CORA/VERA en de Referentie Grootboek Schema) én bij het uitwisselen van informatie (zoals VERA en SBR) worden corporaties flexibel en gaat de kwaliteit van de informatievoorziening in de volle breedte omhoog.”

Innovatieve informatieoplossing

Tijdens CorporatiePlein wil het bedrijf graag haar visie op informatievoorziening uiteen zetten. “Hoe kunnen definities van het ILT/Aw die in ons platform gemaakt zijn daadwerkelijk informatie voor corporaties genereren. Wij laten graag zien dat een professionele (management) informatieoplossing bereikbaar én betaalbaar is voor alle corporaties. Een datawarehouse in de cloud, gebaseerd op sectorstandaarden, met natuurlijk analysemogelijkheden op basis van dashboards. Misschien willen bezoekers ook wel zien hoe wij gegevens van de corporatie combineren met Open Data (zoals het BAG of CBS) om daarmee geografische weergaven te doen. Kortom, kom voor de meest innovatieve informatieoplossing voor de sector op 22 september naar onze stand.”

Klik hier voor het originele artikel in de Corporatie Gids.

SKARP is op CorporatiePlein te vinden op stand 38.