VERA en koppelingen met systemen (adapters)

De VERA standaard doet geen uitspraak over de verantwoordelijkheden die leveranciers hebben rondom koppelingen.

Ook doet de VERA standaard geen uitspraken over de manier waarop een pakket moet aansluiten op de VERA standaard omdat er alternatieve mogelijkheden zijn om een systeem te ontsluiten met de VERA standaard.

De VERA standaard ondersteund zowel peer-to-peer koppelingen als koppelingen die via een service bus lopen. Zowel real-time (synchroon) als in bulk (asynchroon).

SKARP heeft voor een aantal belangrijke bronsystemen een VERA-adapter beschikbaar. In deze adapter worden direct de gegevens uit de bron omgezet in VERA. Ook worden binnen deze adapter controles uitgevoerd op het voldoen aan het VERA (en RGS) model en aan het voldoen aan de VERA-referentiedata.

Omdat het in de praktijk onmogelijk is om bronnen helemaal aan VERA te laten voldoen, heeft de adapter ook mogelijkheden tot on-the-fly mappingen (vertalingen) van referentiedata. Ook als de buitenwereld sneller gaat, bijvoorbeeld een nieuwe versie van VERA, kan de adapter dienen als overgang tussen oude- en nieuwe coderingen.

Beschikbare VERA & RGS -adapters op ERP:

  • CegekaDsa Dynamics Empire
  • Aareon Tobias AX
  • Aareon Xpand
  • Hercules (Centric) Key2Wocas
  • Itris ViewPoint