SKARP biedt aan tientallen organisaties haar SaaS diensten aan. Het is ongewenst en eigenlijk onmogelijk om met iedere partij een maatwerk overeenkomst op te stellen. Alle afspraken die wij met u maken, moeten wij immers ook borgen naar onze subverwerkers.
Daarbij maakt u bij SKARP gebruik van dezelfde SaaS oplossing als andere klanten van SKARP. Een veto van een individuele klant t.a.v. de door ons geboden SaaS dienstverlening is voor iedereen ongewenst.
Daarom biedt SKARP een optie om een goede verwerkersovereenkomst af te sluiten zónder dat het uw- en onze- organisatie veel tijd kost.

Twee manieren voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst met SKARP

1. Onze standaard overeenkomst
Deze verwerkersovereenkomst hebben wij met veel zorg in overleg met een jurist opgesteld. Het is een overeenkomst die recht doet aan de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (uw organisatie) en de verwerker (SKARP) waarin risico’s en aansprakelijkheid op een redelijke wijze aan beide partijen worden toegewezen.

Bekijk en download hier de verwerkersovereenkomst met Skarp Woningcorporaties

2. Overeenkomst opgesteld door uw organisatie
Mocht u er toch voor kiezen om een geheel eigen verwerkersovereenkomst op te stellen, dan dienen wij deze te laten controleren door een jurist. De kosten die wij hiervoor minimaal maken – te weten: € 570,00 exclusief BTW – zullen wij aan uw organisatie doorberekenen. Daarnaast zal de doorlooptijd van het tot stand komen van de overeenkomst met minimaal 2 weken toenemen.

Volgende stap
Download de verwerkersovereenkomst.
Vervolgens kunt u deze via e-mail versturen naar gdpr@skarp.nl . Wij nemen deze vervolgens in behandeling en houden u op de hoogte van de voortgang.