Bij SKARP draait het om een open platform voor de hele sector en de mensen die daar werken. Dit betekent dat wij voor alle partijen in die  ‘community’ toegevoegde waarde gaan leveren met het Cloud platform. U vindt hier een overzicht van een aantal belangrijke spelers uit de sector woningcorporaties die voordeel halen uit het gebruik van ons platform.

het SKARP platform (Cloud portaal)

Corporaties moeten steeds sneller beschikken over goede stuur- en verantwoordingsinformatie. De noodzaak om in control te zijn op de bedrijfsrisico’s wordt groter. En de druk van de buitenwereld om dat aan te tonen neemt toe.

SKARP ontzorgt woningcorporaties in dit totale proces. Concreet betekent dit:

  • verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen
  • verrijking van gegevens door koppeling aan open bronnen, zoals BAG en CBS
  • aggregeren van informatie tot indicatoren op basis van standaard-definities in de sector
  • aanleveren van verantwoordingsinformatie aan toezichthouders in een controleerbaar en beveiligd proces
  • aanleveren van stuurinformatie aan de corporatie zelf op basis van sectordefinities en corporatie-eigen definities.
Sector Intelligence Platform

Hiervoor bieden wij een webportaal, het Sector Intelligence Platform. Hierop kunt u als gebruiker uw verantwoordingsinformatie regelen, maar ook uw eigen managementinformatie.

Het platform is echter meer dan alleen techniek! Het is ook een open cloudplatform waarin deskundigen uit de sector samenwerken aan definities voor de sector. Deze definities zijn direct te gebruiken binnen SKARP. Daarnaast worden deze definities ook aan CORA en VERA aangeboden als uitbreiding op de standaard.

Hiermee levert SKARP een grote bijdrage aan de professionalisering en standaardisering van de sector als geheel.

Klik hier voor meer informatie over dit initiatief.

Er is veel druk van buitenaf op de commissarissen van organisaties. Toezicht houden is een serieuze opgave, en de buitenwereld kijkt mee.

De juiste informatie, op het juiste niveau op de juiste tijd beschikbaar hebben is voor het goed uitvoeren van het toezicht essentieel. SKARP introduceert speciaal voor RvC’s een dashboard met daarop de belangrijkste indicatoren!

RvC’s van corporaties die deelnemen aan SKARP hebben de beschikking over actuele informatie op het juiste niveau. Betrouwbaar en transparant.

SKARP werkt samen met de Aw aan scherpe definities en maximale transparantie. Bovendien automatiseert SKARP het volledige traject van verzamelen, aggregeren en aanleveren. Hierdoor kunnen data sneller en met minder inspanning geleverd en verwerkt worden. Maar minstens even belangrijk is, dat de kwaliteit veel beter gegarandeerd wordt.

SKARP levert de gegevens aan in diverse formaten en werkt aan het standaard overheidsformaat SBR.

Voor de overheid en externe toezichthouders betekent dit een hogere datakwaliteit, snellere levering en een veel grotere flexibiliteit.

Als branchevereninging faciliteert Aedes de sector op het gebied van benchmarking (CBC). Corporaties leveren in een separate stroom informatie aan voor deze jaarlijkse benchmark.

De hoeveelheid (vaak dezelfde) informatie die corporaties moeten leveren aan diverse partijen, wordt ervaren als veel extra werk voor de organisatie. Aedes pleit voor meer efficiëntie in de sector. Het zou dan ook logisch zijn als de informatie op een veel meer gestructureerde en makkelijker manier kan worden aangeleverd. SKARP biedt deze manier.

Hiermee wordt de kwaliteit van de gegevens voor de benchmark verhoogd, de verwerking ervan vereenvoudigd en last but not least; hiermee worden de corporaties ontlast.

SKARP werkt aan scherpe definities en maximale transparantie. Bovendien automatiseert SKARP het volledige traject van verzamelen, aggregeren en aanleveren. Hierdoor kunnen data sneller en met minder inspanning geleverd en verwerkt worden. Maar minstens even belangrijk is, dat de kwaliteit veel beter gegarandeerd wordt.

SKARP levert de gegevens aan in ieder gewenste standaard formaat, zoals VERA, REDEX of het standaard overheidsformaat SBR.

Voor de ‘ hoeder van de borg’ betekent dit een hogere datakwaliteit, snellere levering en een veel grotere flexibiliteit, tegen lagere kosten.

SKARP werkt aan scherpe definities en maximale transparantie. Bovendien automatiseert SKARP het volledige traject van verzamelen, aggregeren en aanleveren. Hierdoor kunnen data sneller en met minder inspanning geleverd en verwerkt worden. Maar minstens even belangrijk is, dat de kwaliteit veel beter gegarandeerd wordt.

SKARP levert de gegevens aan in het sectorformaat (VERA) of in het standaard overheidsformaat SBR.

Ook voor het KWH betekent dit een hogere datakwaliteit, snellere levering en een veel grotere flexibiliteit, tegen lagere kosten.

Vanaf januari 2017 moet de aanlevering van de jaarrekening aan de Kamer van Koophandel verplicht via het digitale loket plaatsvinden. SKARP stelt corporaties in staat deze aanlevering te realiseren, ongeacht het bronsysteem waarin de jaarrekening wordt opgemaakt. Via het SKARP platform wordt uw jaarrekening omgezet naar SBR en volledig gecontroleerd aangeleverd aan de overheid.
Gemeenten krijgen een grotere taak binnen de volkshuisvesting. Als lokale partij zal intensiever worden samengewerkt met woningcorporaties. Samenwerking vraagt om frequente, betrouwbare uitwisseling van informatie. Bij voorkeur volgens een standaard methode en op een standaard formaat. Het formaat van de overheid is SBR. Via SKARP kunt u een SBR uitwisseling van informatie realiseren.
De verplichte aanlevering van gegevens aan het CBS kan al via het digitale loket plaatsvinden. SKARP stelt corporaties in staat deze aanlevering te doen, ongeacht het bronsysteem waarin uw gegevens zich bevinden. Via het SKARP platform worden de gegevens omgezet naar SBR en volledig gecontroleerd aangeleverd aan de overheid.
Banken hebben de overheidsstandaard SBR al enige tijd geleden omarmt en beheren daarbinnen de banken-taxonomie (het woordenboek waarin de afspraken tussen accountants en banken over het uitwisselen van informatie staat beschreven).

Voor de uitwisseling van financiële gegevens met uw bank zal deze u steeds vaker vragen om dit in SBR formaat te doen. Bent u daar al klaar voor? Via het SKARP platform kunt u uw bedrijfsgegevens vertalen naar SBR en zorgen voor een correcte aanlevering aan de diverse financiële instellingen.